top of page

Prowadzę warsztaty:

 • pracy z ciałem i głosem,

 • WenDo - samoobrony dla kobiet i dziewcząt,

 • o prawach osób z niepełnosprawnościami,

 • przeciwdziałania dyskryminacji i przemocy wobec osób 
  z niepełnosprawnościami,

 • z consentu, czyli nt. zgody na seks,

 • na temat dostępności,

 • z zakresu poradnictwa zawodowego i umiejętności miękkich.

Zdjęcie przedstawia zadowoloną mnie z rozłożonymi na boki rękami. Mam na sobie czarną koszulkę z białym napisem "Discover your inner dancer". Fot. Emil Zaremba

Posiadam doświadczenie pracy z:

 • osobami z niepełnosprawnością wzroku, ruchu, intelektualną i psychiczną,

 • osobami bezrobotnymi i poszukującymi pracy,

 • dziećmi,

 • młodzieżą,

 • sienior(k)ami.

Zapraszam do współpracy!

bottom of page